© Leonas Garbačauskas
Visuomeninis interjeras
Public Interior
Pagulbis. Amžių žėrėjimo atspindys
Pagulbs. The reflection of the ages’ glaring
Autorius(-iai): Mantas Maziliauskas, www.m-pjūvis.lt
Plotas: 570 kv. m
Adresas: Pagulbis, Alantos seniūnija
PAGULBIS. Amžių žėrėjimo atspindys. Taip, Lietuvoje yra dar likę keletas unikalių sodybų su kluonais, kuriuose apima didingas, tarsi būnant šventyklosje jausmas. Sukurtas ne kontrasto principu. Žiūrimas ir liečiamas medis, paskui medis ir vėl medis... Pilkas, sidabrinis, dūminis, peleninis... Senas ir naujas.... Senas saugo naują, masteliškumas naujų sprendimų monumentalus, bet trapus, aprėpia didesniuosius plotus vesdamas į dar minimalesnę ritminę liniją nei paveldo. Pagarba senovei atskleidžiama per naują architektūrinį išvalymą, per apšvietimo juostelių stygas, per skyles tarprąsčių nelygumuose virstančiuose peizažo akelėm... Ir visgi, vidus ir laukas kuriamas suprantant, kad po architektūrino žodžio, galutinius sprendimus priims Saulė, kuri visa spalvins ir ryškins pagal save, bei sukurs kintančią, todėl nepakartojama nuotaiką būnančiajam. Architektūra tampa erdve, švariu lapu naujam veiksmui. Naujosios plokštumos, tūriai ir baldai čia konceptualiai sukonstruoti tarsi paprastų lentų krūvos. Mažesnės, didesnės, storesnės ir plonesnės, bet kaip laikinos medžiagos krūvis.
PAGULBIS. The reflection of the ages’ glaring. Yes, Lithuania still has several unique homesteads with barns in which you have a noble feeling as if being in temples. Create with no contrast principle. Wood to be watched and touched, wood again and again... Grey, silver, reeky, ashy... Old and new.... Old protects new, monumental scale of new decisions, but fragile, covers bigger areas by leading to more minimal rhythmical line than the one of heritage. Respect to antiquity is revealed through new architectural cleaning, through the chords of illumination stripes which turn into the stitches of landscape through the holes in the roughness of inter-logs. And nevertheless, the inside and outside are created understanding that after the architectural word, final decisions will be made by the Sun which shall colour everything and shall brighten itself, also, it will create a changing, therefore, unrepeatable mood for the one present there. Architecture becomes the area, a neat page for a new action. New surfaces, volumes and furniture here are conceptually constructed as if the piles of simple boards. Small, bigger, thicker and thinner, but as the load of temporary material.
227balsų
Balsuoti
Visi dalyviai Konkurso reglamentas
KONKURSO KOMISIJOS NARIAI

Duilio Damilano, architektas, „Damilanostudio architects“ įkūrėjas, Italija

Duilio Damilano, architect, founder of the Damilanostudio architects, Italy

Jacopo Bracco, architektas, vienas iš studijos „Blaarchitettura“ įkūrėjų, Italija

Jacopo Bracco, co-founder architect, studio Blaarchitettura, Italy

Vittorio Peretto, agronomas, kraštovaizdžio ir sodo dizaineris, studija „Hortensia“, Italija

Vittorio Peretto, agronom, landscape and garden designer, studio Hortensia, Italy

Ilze Rukšāne, kraštovaizdžio architektė, erdvių ir miestų projektuotoja. Privačių bei viešųjų erdvių ateljė ALPS partnerė, Latvija

Ilze Rukšāne, landscape architect, spatial planner, urbanist. Parner at atelier landscaping public/private spaces ALPS, Latvia

Slava Balbek, architektas, baldų dizaineris, menininkas, “Balbek bureau” įkūrėjas ir vadovas, Ukraina

Slava Balbek, architect, furniture designer and artist, founder and CEO of Balbek bureau, Ukraine

Egmontas Bžeskas, menininkas, prodiuseris, verslininkas, Lietuva

Egmontas Bžeskas, artist, producer, businessman, Lithuania
Generalinis rėmėjas

RėmėjaiPartneriai


Informaciniai partneriai