© Vytautas Lekešius
Kraštovaizdžio objektas
Lansdcape object
Pajevonys – žemės vidurys
Pajevonys – the centre of the Earth
Autorius(-iai): Vytautas Lekešius
Plotas: 0,43 ha
Adresas: Pajevonys, Vilkaviškio rajono savivaldybė
Projektu siekta atkurti centrinį kapinių taką nuo gatvės, per kapines į Pajevonio bažnyčią. Trikampės formos sklypas, esantis tarp kapinių ir gatvės yra skirtas posakio ,,Pajevonys – žemės vidurys“ įamžinimui. Šis posakis mus pasiekė iš proistorės laikų, kai Pajevonys buvo svarbus religinis ir administracinis Sūduvos centras. Posakiui įamžinti pasirinktas archeologinės atodangos būdas. ,,Atkasus“ kauburio dalį buvo rastas galingas riedulys, ratu pajuostas mažesnių riedulių. Tai yra „žemės vidurys“. Dabar atstumą galima matuoti taip: nuo Vištyčio iki „žemės vidurio“ yra 11 kilometrų. Tai rinkodarinė priemonė Pajevonio gausiems rekreaciniams ištekliams pristatyti.
The project is oriented to restore central cemetery path from the street, across the cemetery to Pajevonys Church. Triangle land plot located between the cemetery and street is designed to memorialize the saying “Pajevonys – the centre of the Earth”. This saying follows us from the depths of unrecorded times, when Pajevonys was the largest religious and administrative centre of Sūduva. To memorialize the saying one selected archaeological excavation method. After “excavation” of a hump part one found a large boulder surrounded by smaller boulder around. This is “the centre of the Earth”. Now the distance can be measured as follows: there are 11 kilometres from Vištytis to “the centre of the Earth”. This is a marketing aid to represent plentiful Pajevonys recreation resources.
934balsų
Balsuoti
Visi dalyviai Konkurso reglamentas
KONKURSO KOMISIJOS NARIAI

Duilio Damilano, architektas, „Damilanostudio architects“ įkūrėjas, Italija

Duilio Damilano, architect, founder of the Damilanostudio architects, Italy

Jacopo Bracco, architektas, vienas iš studijos „Blaarchitettura“ įkūrėjų, Italija

Jacopo Bracco, co-founder architect, studio Blaarchitettura, Italy

Vittorio Peretto, agronomas, kraštovaizdžio ir sodo dizaineris, studija „Hortensia“, Italija

Vittorio Peretto, agronom, landscape and garden designer, studio Hortensia, Italy

Ilze Rukšāne, kraštovaizdžio architektė, erdvių ir miestų projektuotoja. Privačių bei viešųjų erdvių ateljė ALPS partnerė, Latvija

Ilze Rukšāne, landscape architect, spatial planner, urbanist. Parner at atelier landscaping public/private spaces ALPS, Latvia

Slava Balbek, architektas, baldų dizaineris, menininkas, “Balbek bureau” įkūrėjas ir vadovas, Ukraina

Slava Balbek, architect, furniture designer and artist, founder and CEO of Balbek bureau, Ukraine

Egmontas Bžeskas, menininkas, prodiuseris, verslininkas, Lietuva

Egmontas Bžeskas, artist, producer, businessman, Lithuania
Generalinis rėmėjas

RėmėjaiPartneriai


Informaciniai partneriai